Довірча власність як спосіб забезпечення зобов’язань

Законом України «Про внесення змін до деяких актів щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», який було прийнято Верховною Радою України 20 вересня 2019 року, в українське законодавство було введено поняття довірчої власності, як способу забезпечення виконання зобов’язань, що є різновидом права власності на майно, за яким кредитор, який отримав майно у довірчу власність (довірчий власник), не має права самостійно відчужувати таке майно, крім як для звернення стягнення на нього, а також викупу його для суспільних потреб у порядку, встановленому законом.

За договором про встановлення довірчої власності одна сторона (довірчий засновник) передає майно другій стороні (довірчому власнику) на праві довірчої власності для забезпечення зобов’язання боржника за кредитним договором, договором позики. При цьому з моменту встановлення довірчої власності, право власності особи, яка передала своє майно у довірчу власність, припиняється.

Отримати майно в довірчу власність можливо також за договором придбання майна в довірчу власність у третьої особи в інтересах та за рекомендацією іншої сторони.
Основними характеристиками довірчої власності як способу забезпечення зобов’язань є:

  • Об’єктом довірчої власності може бути буть яке майно, яке може бути відчужено і на яке може бути звернено стягнення, крім цінних паперів та корпоративних прав, якщо інше не встановлено законом.
  • Перехід права власності на майно до довірчого власника.
  • Право розпорядження майном, переданим в довірчу власність, для довірчого власника є обмеженим. Він має право продати майно або звернути стягнення на майно лише після порушення довірчим засновником основного зобов’язання.
  • Право користування майном, переданим в довірчу власність, для довірчого власника може бути обмежене договором. Користуватися майном може як довірчий засновник, так і третя особа, відповідно до договору.
  • Виникнення довірчої власності можливе лише на підставі договору, укладеного в письмовій формі, а для нерухомості також з моменту реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
  • Звернення стягнення на об’єкт довірчої власності відбувається шляхом його продажу довірчим власником будь-якій особі-покупцеві. Договором може встановлюватись право довірчого власника отримати об’єкт довірчої власності у свою власність (без обмежень на користування та розпорядження) у рахунок виконання зобов’язань боржника.
  • Припиняється довірча власність внаслідок припинення основного зобов’язання шляхом передачі майна за актом приймання-передачі.

Довірча власність як спосіб забезпечення зобов’язань має дуже багато спільного с іпотекою, проте має й свої особливості. Користь цього інституту та ризики, які він принесе в українську правову систему покаже час.

– Олег Жерьобкін, адвокат Dynasty Law Firm.

Публікації 2 січня, 2020

Написати коментар

Ваш электронный адрес не будет опубликован

2 × five =