На перевірку виявилося

З припиненням дії мораторію на перевірки відкриваються широкі можливості для контролюючих органів і для формування нової практики по законності підстав для перевірок

Не секрет, що організація всіляких перевірок контролюючих органів часто є одним з ефективних засобів «конкуренції». Шляхом спроб знаходження перевіряючими всіляких порушень, створюється обставина, при якій підприємство ризикує істотним зниженням оборотів, а то і зупинкою виробництва. Коли суб’єкт підприємницької діяльності (СПД) несе певні витрати часу і коштів на супровід, доведення і в підсумку судовий розгляд з контролюючим органом, це, безумовно, на руку конкуруючому виробнику.

Для проведення позапланової перевірки у сфері додержання вимог природоохоронного законодавства, які проходять безпосередньо на території СПД, згідно з абзацами 5-6 частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877), простою підставою, для напряму може служити скарга громадянина «Х» про те, що дане підприємство має невідповідність нормам екологічного законодавства. Протягом 2018 року територіальні органи екоінспекції систематично використовували цю підставу. Варто розглянути докладніше повноваження для такого оперативного реагування.

Мораторій чи ні?

Відповідно до частини 4 статті 4 Закону № 877, орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду в певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду. При цьому абзац 5-6 частини 1 статті 6 Закону № 877 передбачає, що підставами для здійснення позапланових заходів, крім інших є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) прав, законних інтересів, життю або здоров’ю, навколишньому середовищу або безпеці держави, з додатком документів або їх копій, що підтверджують такі порушення (при наявності). Позаплановий захід у такому випадку здійснюється за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду, або відповідного державного колегіального органу (дію останньої пропозиції було призупинено на час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду суб’єктів господарювання відповідно до Закону № 1728- VIII від 3 листопада 2016 роки (Закон про мораторій), з 1 січня 2019 року дію Закону № 1728-VIII припинено).

Центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду в сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відповідно до пункту 1 Положення, затвердженого указом Президента України № 454/2011 від 13 квітня 2011 року, є Державна екологічна інспекція України.

Аргументом територіальних органів екоінспекції на відсутність узгодження позапланового заходу, завжди було те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) № 1104 від 18 грудня 2017 року на державну екологічну інспекцію України та її територіальні органи не поширюється Закон про мораторій. Однак, в такому випадку, для позапланових перевірок екоінспекції абзаци 5-6 частини 1 статті 6 Закону № 877 залишаються чинними. Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи територіальної екоінспекції зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання, крім документів, передбачених законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Без цього СПД мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду до здійснення заходів державного нагляду. При цьому, абзац, який вказує на правомірність недопуску до перевірки без узгодження центрального органу був чинним і цю норму Закону про мораторій не призупинив.

Тобто, на думку контролюючих органів, Закон про мораторій на перевірки екоінспекції всіх рівнів не поширювався, але його положення, що знімає обов’язок узгодження позапланової перевірки з центральним органом, з незрозумілих причин для екоінспекції діє, що, на їхню думку, робить недопуск неправомірним.

Не допустити перевірку?

З таким обґрунтуванням підприємство, яке допустило до перевірки екоінспекції, стикалося з усім спектром наслідків, включаючи зупинку дії (анулювання) спеціальних дозволів, зупинку діяльності підприємства в судовому порядку і видачу всіляких приписів, що згодом СПД змушений був оскаржити у суді.

Одночасно, якщо до стадії допуску на територію з перевіркою розібратися з правомірністю наказу про проведення позапланової перевірки, який також оскаржується в судовому порядку, здебільшого негативних наслідків для підприємства можна уникнути.

Якщо говорити про норми Закону про мораторій, і нерозповсюдження останнього на екологічну інспекцію України та її територіальні органи, то згідно цієї позиції контролюючого органу, зупинене Законом про мораторій положення Закону № 877 (про отримання обов’язкового узгодження на позапланову перевірку) теж не поширюється на екоінспекції. А значить для екоінспекції ця норма діє, що дає правову підставу для оскарження до суду Наказу про перевірку і свідчить про правомірність недопуску.

Якщо ж детально розглянути, в якій сфері проводиться перевірка (зазначена в наказі та направленні), то постановою КМУ № 1104 від 18 грудня 2017 року деталізовано, що на перевірки екоінспекції України та її територіальні органи мораторій не поширюється лише в частині здійснення ними державного нагляду за дотриманням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки. А за зверненнями невідомих громадян Наказ про перевірку часто містить вказівку про проведення перевірок в сфері природоохоронного законодавства і подібні цілі. Такі формулювання (за винятком екологічної та радіаційної безпеки) знову-таки, припускають обов’язковість отримання погодження Центрального органу.

Слід також сказати про встановлену статтею 3 Закону про мораторій необхідності отримувати погодження Державної регуляторної служби (публікується на її офіційному сайті). Винятком були лише, позапланові перевірки в частині державного нагляду за дотриманням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки.

Таким чином, в силу норм Закону про мораторій, з урахуванням мети перевірки, зазначеної в наказі та направленні територіального органу екоінспекції, і відповідно зазначеної мети положеннями Постанови КМУ № 1104 від 18 грудня 2017 року, представники територіального органу до входу на територію підприємства повинні були підтвердити правомірність проведення такого заходу (на підставі звернення громадянина «Х»). Неправомірний допуск на таку позапланову перевірку сформував негативну практику щодо оскарження наслідків перевірок.

Практика показує

Аналіз в сфері проведення перевірок під час дії мораторію різними контролюючими органами показав, що в другому півріччі 2018 року, стала формуватися позитивна судова практика (наприклад – Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 10 липня 2018 року по справі № 818 / 1511/17), що встановлює незаконність проведення контролюючими органами перевірок, в т.ч. на підставі звернень фізичних осіб. Однак, дана практика склалася в результаті тривалого оскарження наслідків перевірок після неправомірного допуску до неї, а не оскарження СПД (одночасно з правомірним недопуском) самого наказу про проведення перевірки виданого контролюючим органом.

Важливо додати, що в питанні доцільності оскарження актів, які є підставою/наслідком перевірки контролюючого органу підсумкову крапку поставив Верховний Суд (ВС) в постанові від 18 січня 2019 року по справі № 815/3007/16 Так ВС визначив: «Порушення органом державного нагляду (контролю) вимог Закону № 877-V щодо оформлення та надання суб’єкту господарювання повідомлення про перевірку і посвідчення на здійснення перевірки є підставою для недопуску останнім посадових осіб органу до здійснення заходів державного нагляду (контролю). У разі невиконання суб’єктом господарювання цього права не можна визнати такі порушення безумовною підставою для скасування рішення органу державного нагляду (контролю), прийнятого за результатами проведених заходів. Допустивши до перевірки посадових осіб органу державного нагляду (контролю), позивач втратив право визнати незаконними результати такої перевірки за формальними підставами, зокрема, не зазначення номера і дати наказу, яким призначені позапланові заходи, тривалість проведення перевірки».

Тобто, допускаючи на територію контролюючий орган без достатніх правових підстав для проведення перевірки, суб’єкт підприємницької діяльності не може оскаржити її результати на підставі порушення перевіряючими процедури їх допуску.

Постановою ВР 31 січня 2019 року по справі № 809/799/17 визначилася позитивна для бізнесу позиція, в частині якісного дослідження порядку і причин звернення фізичної особи з вимогою про проведення перевірок, і вказівка ​​ВС, що головним критерієм такого дослідження є попередження зловживань з боку державних органів щодо проведення перевірок з більш широким обсягом питань, ніж вказані в зверненні заявника.

З припиненням дії мораторію на проведення перевірок в 2019 році відкрилися широкі можливості для контролюючих органів, а також для формування нової практики визначення законності підстав для проведення позапланових перевірок і їх наслідків.

ТРИКОЗА Тетяна – адвокат Dynasty Law Firm

 

Публікації 19 березеня, 2019

Написати коментар

Ваш электронный адрес не будет опубликован

seven + 12 =