Скасування обов’язкової стандартизації

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію», який було прийнято Верховною Радою України 20 вересня 2019 року та підписано Президентом 11 жовтня 2019 року, передбачено запровадження в Україні виключного добровільного порядку застосування національних стандартів.

Вказаний Закон набуває чинності через рік з дня його опублікування, крім деяких положень які набирають чинності через три роки, та спрямований на приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практики, зокрема:

  • встановлено добровільність застосування національних стандартів;
  • недопущення погодження проектів національних стандартів з державними органами;
  • недопущення нормативно-правового регулювання відносин, пов’язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов;
  • відміну галузевої стандартизації, у зв’язку з чим, протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасовування.

Відповідно до європейської практики посилання на певні стандарти в актах законодавства, зокрема директивах Європейського Союзу, є поодинокими випадками. При цьому застосування відповідних стандартів є обов’язковим.

Посилання на національні, міждержавні, галузеві стандарти в актах законодавства мають наводитися у крайніх та обґрунтованих випадках, зокрема у разі визначення обов’язковості застосування відповідних стандартів у актах законодавства Європейського Союзу. При цьому мають наводитися позначення відповідних національних або міждержавних стандартів.

Враховуючи положення Закону, зокрема щодо необхідності приведення законодавчих актів у відповідність до Закону, законодавчі акти не повинні містити положень, які передбачають:

  • що продукція, процеси, послуги мають виготовлятись, проводитись, надаватись відповідно до нормативних документів (національних стандартів, кодексів усталеної практики, галузевих нормативних документів, стандартів, кодексів усталеної практики і технічних умов, прийнятих підприємствами, установами та організаціями) без посилання на відповідні нормативні документи;
  • погодження національних стандартів, стандартів, кодексів усталеної практики і технічних умов підприємств, установ та організацій з будь-якими установами;
  • процедури розроблення (зокрема вимоги щодо змісту, форми, структури, погодження), прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов, прийнятих підприємствами, установами та організаціями;
  • нагляд за дотриманням стандартів та штрафні санкції за недотримання вимог стандартів.

Добровільне застосування стандартів відповідає вимогам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі, а також європейським принципам стандартизації.

-Олег Жерьобкін, адвокат Dynasty Law Firm.

 

Публікації 14 січня, 2020

Написати коментар

Ваш электронный адрес не будет опубликован

seven + 8 =