Стимулювання інвестиційної діяльності в Україні

11 жовтня 2019 року Президент України підписав прийнятий 20 вересня 2019 року Верховною Радою України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (законопроект №1059 від 29.08.2019).

Основною метою цього Закону є подолання несприятливого бізнес-клімату в Україні та впровадження стимулів до здійснення активної інвестиційної діяльності.

Закон є комплексним та передбачає впровадження в правову систему України інноваційних правових інструментів в сферах захисту прав акціонерів, правосуддя, забезпечення виконання договірних зобов’язань, будівництва, земельних та корпоративних відносин, а саме:

У сфері захисту прав акціонерів

  • включення питання про вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
  • поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства;
  • розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю;

У сфері правосуддя

– забезпечення можливості витребовування господарським судом групи однотипних доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного документа, що витребовується);

– впровадження стандарту доказування “більшої вірогідності” в господарських справах;

У сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань

  • зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна – об’єкта забезпечення;
  • кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;
  • об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);
  • боржникам надаються певні гарантії, які зменшують ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами;
  • статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання;

У сфері будівництва

  • скасовується частково з 2020 року та повністю з 2021 року обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту;

У сфері земельних відносин

  • скасовується обов’язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу;

У сфері корпоративних відносин

– визначаються особливості створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю, що діють на підставі модельного статуту.

Як вищевказані нововведення допоможуть досягнути мети, з якою було прийнято Закон, покаже час. Висловлюю сподівання, що вказані механізми будуть дійсно ефективними.

 

Публікації 5 листопада, 2019

Написати коментар

Ваш электронный адрес не будет опубликован

four × four =