СУПРОВІД УГОД З БІЗНЕС-АКТИВАМИ
Практики
  • юридична експертиза активів і пов’язаних з ними ризиків перед укладанням угоди (due dilligence);
  • структурування та супровід складних (в тому числі мультинаціональних) угод по передачі прав власності на активи;
  • супровід угод з фінансування бізнес-активів і забезпечення інтересів кредитора;
  • супровід спільних інвестиційних проектів зі створення або придбання бізнес-активів.
Керівники практик
Досягнення і визнання
Успішні проекти
  • Інвестиційний проект
  • Вітчизняна промислова корпорація
  • Торгово-виробнича корпорація